Příslušenství pro zajištění přepravovaného nákladu | e-shop Jplusz.cz ZLINER

Zajištění nákladu

Zabezpečte přepravovaný náklad správně

Při přepravě těžkých břemen je správné uchycení nákladu velice důležité. Chráníte tak nejen přepravovaný náklad od rozbití, ale při nečekané situaci na silnici také sebe a své okolí. V této kategorii naleznete průpletové řemeny o různých šířkách, kompletní upínací pásy a další příslušenství.

 

 
Efektivní zajištění nákladu závisí na druhu přepravovaného zboží a začíná správným zabalením, vhodným pro daný způsob přepravy, naložením, srovnáním a zajištěním zboží. Pouze dobře zabalené a srovnané zboží lze řádně zajistit a bezpečně přepravovat.
 

Zajištění nákladu tvarovým stykem

Zajištění nákladu tvarovým stykem: Zajištění ve směru jízdy pomocí palet
Zoom
Zajištění nákladu tvarovým stykem: Zajištění ve směru jízdy pomocí palet

Při zabezpečení tvarovým stykem (formováním do bloků) se náklad k ohraničení ložného prostoru naloží přímo a bez mezer (čelní stěna, boční stěna, klanice atd.). 
Naložení tvarovým stykem se v případě XL návěsů považuje za obzvláště efektivní metodu při zajištění nákladu.


Neni-li to s ohledem na vlastnosti nakladu mozne, lze zabezpeceni tvarovym stykem dosahnout pomoci upinacich pasu a jinych pomucek.

Zajištění nákladu přenášením síly

Při zajištění nákladu přenášením síly se pomocí ukotvení nákladu zvýší tíhová, resp. třecí síla nákladu a tím se docílí lepšího zajištění nákladu.

Toho lze dosáhnout např. stažením nákladu upínacími popruhy směrem dolů.

 
Kombinace tvarového a silového stažení
Zoom
Kombinace tvarového a silového stažení

Kombinované zajištění nákladu

Při kombinovaném zabezpečení nákladu se kombinuje zajištění nákladu tvarovým stykem spolu se zajištěním využívajícím přenášením síly. Náklad se např. naloží k čelní stěně a pomocí upínacích pásů se přenesením síly zformuje do bloku. V praxi je to velmi často využívaná metoda zajištění nákladu.

U zde vyobrazených nákresů se jedná o ilustrační zobrazení. Podklady informativního charakteru s konkrétními příklady z praxe v souladu s EN 12195-1 ohledně možných způsobů zajištění nákladu u různorodých skupin produktů je obdržíte od Vaší kontaktní osoby.

Upínací pásy a pomůcky k zajištění nákladu

Dostatečný počet prostředků pro zabezpečení nákladu (upínací pásy, ochranné rohy, protiskluzové podložky) a jejich bezvadný stav jsou základním předpokladem pro efektivní zajištění nákladu.
 
 
Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákou
Zoom
 
Upínací pás s ráčnou s dlouhou pákouZařízení na měření napínací síly
Zoom
Zařízení na měření napínací síly
 

Upínací pásy a zařízení na měření napínací síly

Upínací pásy slouží v první řadě k vytvoření silového a tvarového zajištění nákladu na vozidle. Stažením se zvýší tíhová síla a dosáhne se lepšího zajištění nákladu. V principu rozlišujeme:

  • Ráčnu s krátkou pákou s upínací silou cca 350 daN (kg)
  • Ráčnu s dlouhou pákou s upínací silou cca 500 daN (kg)

Efektivní upínací síla závisí v zásadě na tom, jakou silou je upínací pás pomocí ráčny utažen. Proto lze efektivně dosaženou upínací sílu zjistit pouze pomocí zařízení na měření napínací síly.