Náhradní díly pro vzduchovou soustavu automobilů | e-shop Jplusz.cz ZLINER

Vzduchová soustava

Vzduchojem

Uložení tlakového vzduchu vytvořeného kompresoru. Vzduchojem se skládá z válcové střední části s přivařenými vydutými čely a závitového hrdla pro připojení potrubí. Použité pevnostni oceli při stejné tloušťce materiálu umožňují používat nádoby všech rozměrů do objemu 60 litrů s provoznÌmi tlaky přes 10 bar.

Na vzduchojemu je nalepen typový štítek, který musí v souladu s EN 286 : 2 obsahovat následující informace: č. a datum normy, název výrobce, výrobní číslo, změny, datum výroby, číslo schválení, objem v litrech, přípustný provozní tlak, minimální a maximání.provoznÌ teplota, označenÌ CE dle 87/404/EG. Na typovém štíttku je nálepka uvádějící číslo WABCO. Po případném přelakování vzduchojemu výrobcem vozidla nálepku odlepte a odkryjte tak vlastní typový štítek. Ze vduchojemu by měl být pravidelně odstraňen kondenzát. Pro tento účel Vám doporučujeme odkalovací ventily, jež jsou k dostání ve verzi pro ruční i automatické ovládání. Pravidelně kontrolujte připevnění k rámu a upínací třmen.