Dotace EU na vzdělávání zaměstnanců | e-shop Jplusz.cz ZLINER

 

U nás ve společnosti JplusZ, s.r.o. dbáme na neustálý růst nejem v řadách produktů a služeb pro naše zákazníky ale také na zkvalitňování našich zaměstnanců. Proto se neustále zapojujeme do vzdělávacích školení a seminářů.

Poslední takové komplexní vzdělání našich zaměstnanců z různych částí struktury společnosti proběhlo pod záštitou Evropské unie.

 

 

Název projektu:                                             Komplexní vzdělávání pro rozvoj potenciálu firmy JplusZ s.r.o.

Registrační číslo:                                           CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005385

Název programu:                                          Operační program Zaměstnanost

Datum zahájení/ukončení projektu:                1.9.2017 – 31.8.2019

Celkové způsobilé náklady:                            1 829 808,00 Kč

(z toho vlastní spolufinancování: 274 471,20 Kč a příspěvek EU: 1 555 336,80 Kč)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň ve 4 klíč. oblastech týkajících se rozvoje potenciálu našich zaměstnanců a jejich profesionálního působení ve firmě:

  • kvalitní ovládání specifické AJ/NJ
  • metody spolupráce a komunikace v týmu, se zákazníky, obchodními partnery; principy komunikace s problémovými zákazníky
  • kvalitní ovládání komplexního informačního a skladového systému WinFASS
  • prohloubení odborné úrovně znalostí MS Office, hl. specifik a pokročilých dovedností dle potřeb naší firmy

Projekt je hrazen z Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.